Що таке спеціальність ПРАВО В БІЗНЕСІ

Спеціальність у ВНЗ Польщі надає знання правової бази, а також практичні навички у вирішенні завдань права й економіки, які є актуальними для роботи на малих та середніх підприємствах. Зазначена кваліфікація дозволяє вирішувати питання, які безпосередньо стосуються розвитку й функціонування бізнесу. Сюди можна віднести знання права, специфіки управління фінансами, бухгалтерії, а також страхування.

Кар’єрні можливості фахівців в сфері – ПРАВО В БІЗНЕСІ

Випускник польських університетів, в залежності від спеціалізації, отримує такі можливості роботи: • Консультант у компаніях, що продають юридичні та податкові послуги;

  • У фірмах, які працюють з боржниками, колекторських агентствах;
  • У лізингових і страхових компаніях на посаді спеціаліста або менеджера середньої ланки;
  • У компаніях, які мають різний вид діяльності, де є посада фахівця з господарського права;
  • Консультант в економічній і юридичній галузях консалтингових агентств;
  • Спеціаліст державних установ, які ведуть економічну діяльність.

Навчання на ступінь БАКАЛАВРА за напрямком ПРАВО В БІЗНЕСІ передбачає вивчення наступних дисциплін:

Правове регулювання підприємницької діяльності, система та специфіка комерційного права, фінансовий менеджмент, трудове, бізнес, комерційне, господарське, міжнародне, цивільне право, облік і аналіз, етика в бізнесі, принципи судового захисту прав і свобод підприємців.

Практичні заняття у ВНЗ Польщі передбачають складання юридичних документів, рішення судових розглядів та конфліктних ситуацій, а також управління діяльністю компанії з використанням конституційних норм.

Навчання на ступінь МАГІСТРА за напрямком ПРАВО В БІЗНЕСІ передбачає:

  • Додаткове навчання в Польщі від 2 до 3 років на базі отриманої освіти бакалаврського рівня;
  • Глибоке вивчення всіх видів права, які необхідні для ведення бізнесу, інтелектуальної власності, трудового права та інших дисциплін;
  • Отримання практичних навичок вирішення юридичних та економічних питань;
  • Можливість використання отриманих знань в більшій кількості різних галузей бізнесу;
  • Високий рівень доходу та перспективне працевлаштування завдяки вищій освіті в Польщі.

Працевлаштування з дипломом напрямку ПРАВО В БІЗНЕСІ

Юридичні відділи державних структур, консалтингові підприємства, система нотаріату, адвокатські установи, а також посади в компаніях, холдингах та інших корпораціях, пов’язаних із веденням бізнесу.