Інформація про спосіб заповнення нової візової анкети
1. Слід вписати прізвище. Запис повинен точно відповідати тому, який міститься у паспорті.
2. Заповнюють особи, які раніше мали інше прізвище. Якщо особа не мала іншого прізвища, слід поставити «-«.
3. Слід вписати ім’я. Запис повинен точно відповідати тому, який міститься у паспорті.
4. Слід вписати дату народження, починаючи від день-місяць-рік.
5. Слід вписати населений пункт, в якому народилась особа, відповідно до сучасної назви.
6. Слід вписати державу, в якій народилась особа, відповідно до сучасної назви.
7. Слід вписати громадянство особи, на день заповнення. Також слід вписати громадянство, отримане в момент народження.
8. Слід зазначити відповідний квадрат.
9. Слід зазначити відповідний квадрат, згідно стану на день заповнення.
10. Слід вписати прізвище, ім’я (відповідно до даних в закордонному паспорті), адресу та громадянство особи, що має батьківські права або є офіційним опікуном, згідно стану на день заповнення (якщо відрізняється від адреси заявника).
11. Слід вписати номер ідегтифікаційного коду.
12. Слід зазначити відповідний квадрат, згідно документів, які подаються до консульської установи.
13-16. Слід вписати інформацію, яка стосується проїзного документу, в тому числі в пункті 15 вписати назву органу, який видав документ та місце його видачі.
17. Слід вписати поштову адресу (відповідно до даних прописки) і вказати електронну пошту заявника. А також необхідно вказати номери контактних телефонів.
18. Громадяни України, які перебувають на її території, вписують «-«, інші заповнюють в залежності від фактичного стану.
19. Слід вписати займану посаду, станом на день заповнення.
20. Особи, які працюють, вписуюють назву та точну адресу і телефон роботодавця. Учні і студенти — назву і адресу навчального закладу.
21. Слід зазначити відповідний квадрат.
22. Слід вписати назву країни призначення.
23. Слід вписати назву країну першого в’їзду.
24. Слід зазначити відповідний квадрат.
25. Слід зазначити кількість днів запланованого перебування у країнах Шенгенської зони.
26. Слід зазначити кількість днів запланованого перебування у країнах Шенгенської зони.
27. Слід зазначити відповідний квадрат.
28. Слід заповнювати у випадку транзиту або вписати «-«.
29. Слід вписати дату, коли має відбутися запланований в’їзд.
30. Слід вписати дату, до якої має відбутися запланований виїзд.
31. Слід вписати дані осіб, що зробили запрошення (ім’я, прізвище, місце проживання, номер телефону).
32. Слід вписати дані підприємства чи організації, що зробили запрошення (адреса, номер телефону, факсу).
33. Слід зазначити відповідний квадрат та пояснити інформацію.
34-35. Слід заповнювати дані члена родини громадянина ЄС або ЄЕП, або вписати «-«.
36. Слід вписати місце і дату заповнення анкети.
37. Слід поставити підпис.

Якщо Ви запланували подорож до Республіки Польща, Вам необхідно подати документи на одержання короткотермінової візи, яка є Шенгенською візою та дає право перебувати на території Польщі, а також у країнах Шенгенської угоди, в період до 90 днів впродовж 6 місяців.
До країн Шенгенської угоди входять: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, Іспанія, Голандія, Ісландія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Швейцарія, Швеція, Угорщина, Італія.
Щоб отримати візу, необхідно подати у консульство візову анкету в терміні не коротшим ніж за тиждень до запланованого виїзду.
Основні документи необхідні для отримання короткотермінової візи:
• Візовий формуляр з приклеєною фотографією, заповнений латинськими літерами (польською, англійською, українською мовами — транслітерація). Реєстрацію і заповнення візового формуляра можна здійснити через систему http://www.e-konsulat.gov.pl/ (анкети, що не були зареєстровані через систему http://www.e-konsulat.gov.pl/ не будуть прийматися до розгляду). За неповнолітнього підписану анкету складає один з батьків або опікун. Це означає, що за неповнолітнього, котрий вписаний до паспорту одного з батьків або опікуна, подається окрема візова анкета і він отримує окрему візу до паспорту одного з батьків або опікуна.
• Одне кольорове фото 3,5 x 4,5 cм, чітке та контрастне, видруковане на папері високої якості на білому фоні. Фото не старше 6 місяців та таке, що дає підстави зідентифікувати заявника, зроблене анфас (прямо), яке виразно представляє очі та обличчя з двох сторін від верхньої частини голови до верхньої частини плеч, в такий спосіб, щоб обличчя займало 70-80% фотографії. Фото повинно представляти особу без головного убору, яка дивиться прямо, із замкнутими вустами, обличчя не може бути закрите волоссям. У випадку осіб, які носять окуляри, фотографія повинна виконувати наступні вимоги: не затемнені лінзи, оправа не може закривати жодної частини ока, не можуть бути присутні будь-які світлові ефекти.
• Закордонний паспорт та копія його першої сторінки. Паспорт повинен містити підпис та бути дійсним щонайменше 3 місяці від дати закінчення дії візи. Термін дії закордонного паспорту не повинен перевищувати 10 років. Продовжені паспорти не прийматимуться. Закордонний паспорт повинен містити щонайменше 2 чисті сторінки (призначені для візи). Паспорти приймаються без додаткових обкладинок напр. шкіряних, пластикових. Слід додати копії сторінок паспорту з попередніми візами Шенген.
• У випадку наявності інших закордонних паспортів слід додати їх до візової анкети (оригінал і ксерокопія).
• Внутрішній паспорт (оригінал і ксерокопія).
• Страховий полiс із покриттям мінімум € 30000, що діє у всіх країнах Європейського Союзу (оригінал і ксерокопія). Страховий полюс слід заповнити машинописом. У випадку одноразової візи — страховий полюс повинен бути дійсним протягом терміну дії візи та впродовж усього терміну перебування. У випадку багаторазової візи — страховий полюс може бути дійсним впродовж першого періоду перебування. Рекомендуємо, щоб під час подання візової анкети з метою отримання одноразової або двохразової візи термін дії страхового полюсу містив додаткові 15 днів
• Документи, що підтверджують мету подорожі.
Якщо заявник є неповнолітньою особою та подорожує сам або в супроводі одного з батьків вимагається долучення оригіналу і ксерокопії письмової заяви — згоди другого з батьків або опікуна. У випадку, коли отримання згоди є неможливим — необхідно подати документ, який пояснює причину відсутності згоди (напр. довідка матері-одиночки або інший документ). Свідоцтво про народження (оригінал і ксерокопія). Ксерокопія внутрішніх паспортів батьків або опікуна, а також копії дійсних віз у випадку спільної подорожі.
● Консульський збір за прийняття та розгляд візових документів становить (для гр. України 35 Євро).
Особи, які не є громадянами України, додатково повинні представити:
— українську візу (яка уповноважує до повернення на територію України) або дозвіл на постійне місце проживання, прописку дійсну після планованого повернення на Україну
— Документи, що засвідчують наявність фінансових засобів, якими володіє заявник з метою покриття коштів подорожі, напр.: витяг (довідка) з банківського рахунку за останні 3-6 місяців, підписані дорожні чеки, кредитні картки (банківська довідка про наявність коштів на картці), довідка з місця праці з зазначенням посади і розміру заробітної плати за останні 6 місяців, запрошення (оригінал та копія), видане у відповідності до Закону «Про іноземців» від 13 червня 2003 року (видається у Воєводському управлінні)
— Оригінал довідки з місця праці
— Для працівників: довідка з місця праці на фірмовому бланку з контактними даними організації, з
зазначенням посади, стажу праці та розміру заробітньої плати за місяць, доходи за півроку.
— Для підприємців: оригінал і копія реєстрації підприємства місцевими органами влади.
— Для студентів: довідка з навчального закладу
Документи, що підтверджують мету подорожі
A) Для членів офіційних делегацій:
• Офіційне запрошення, адресоване Українській стороні (копія, оригінал не вимагається)
• Лист в оригіналі або нота органів влади на підтвердження того, що заявник входить до складу делегації, яка, на запрошення польської сторони, візьме участь у відповідних заходах.
Б) Для підприємців та представників бізнес структур:
• Оригінал письмового запрошення від юридичної особи чи компанії, яка приймає, бюро чи відділення такої юридичної особи чи компанії з вказаними у ньому періоді перебування та строком дії; державного чи місцевого органу влади держави-члена ЄС;організаційного комітету торгово-промислової виставки, конференції чи симпозіуму, що проводиться на території держави-члена ЄС*.
* Запрошення повинно містити наступну інформацію:
— y випадку, коли сторона, що запрошує, являється юридичною особою, товариством або бюро, відділом такої юридичної особи, або товариством з головним офісом на території держави-члена ЄС — повну назву, адресу та реєстраційний номер у формі, яка вимагається місцевим законодавством даної держави — члена ЄС.
В) Для водіїв, що здійснюють вантажні та пасажирські перевезення на транспортних засобах, зареєстрованими в Україні:
• Оригінал клопотання від Національної спілки перевізників України, яка надає послуги з міжнародних автомобільних перевезень, в якому вказується мета, період перебування, кількість в’їздів на територію держави-члена ЄС протягом певного періоду та дані про реєстрацію транспортного засобу в Україні.
• Якщо особа не є членом Національної спілки перевізників України: oригінал запрошення від партнерів, свідоцтво реєстрації фірми, водійські права.
Г) Для членів команд потягів, рефрижераторів і локомотивів міжнародного сполучення:
• Письмове клопотання від Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці).
E) Для журналістів (не стосується незалежних журналістів):
• Довідка чи інший документ в оригіналі, виданий професійною організацією (Національною спілкою журналістів України), яка підтверджує, що дана особа є професійним журналістом
• Документ, виданий роботодавцем, який засвідчує мету подорожі, пов’язану з виконанням службового доручення.
E) Для осіб, які беруть участь у наукових, культурних та мистецьких заходах, а також в університетських та інших програмах обміну:
• Оригінал запрошення від організаторів відповідних заходів (з переліком учасників, інформацією щодо тривалості програми).
Ж) Для учнів, студентів, студентів післядипломної освіти та викладачів, котрі їх супроводжують, з метою навчання, участі в тренінгах, а також участі в рамках програм обміну та інших освітніх заходів:
• Оригінал документу або довідка про зарахування до університету, коледжу чи школи, або довідка з курсів (з інформацією про тип, тривалість навчання).
З) Для учасників міжнародних спортивних заходів та осіб, що їх супроводжують з професійною метою:
• Оригінал клопотання від організації, яка запрошує: компетентні органи влади, Національна Федерація спорту та Національний Олімпійський Комітет держав-членів ЄС (вказати назву, дати та тривалість турніру, назву клубу/команди, яку запрошено до участі, перелік учасників із вказаними датою народження та посадою).
• Документ, який підтверджує , що заявник спортсмен та член спортивної організації.
И) Для учасників офіційних програм обміну, організованих містами — побратимами:
• Запрошення від Голови адміністрації, мера міста — побратима (з доданим списком учасників заходу, періоду тривання).
• Лист від органу міської влади з долученим списком учасників.
I) Для осіб, котрі в’їжджають до Польщі з метою відвідин:
• Оригінал та копія запрошення, зареєстрованого в Управлінні воєводи.
У випадку близьких родичів — подружжя, діти (в тому числі усиновлені), батьки (в тому числі опікуни), дідусі та онуки, які відвідують громадян Європейського Союзу або України, що легально проживають на території України або держав Європейського Союзу: письмова заява особи, яка запрошує (оригінал та копія), Документ, що підтверджує спорідненість (свідоцтво шлюбу, народження і т.д.).
Письмова заява повинна містити наступну інформацію:
— прізвище та імена, адрес та номер телефону особи, що запрошує,
— прізвище, ім’я, адрес, дата народження та номер паспорту особи, яку запрошують, — термін та місце перебування,
— інформація про ступінь родинного зв’язку особи, яку запрошують.
— запрошення необхідно завірити у нотаріуса. До запрошення слід долучити копію першої сторінки паспорту особи, яка запрошує. У випадку, якщо запрошуюча сторона не являється громадянином РП
— копію карти постійного проживання.
Ї) Для родичів, які планують взяти участь у похоронній церемонії:
• Офіційний документ в оригіналі або копія цього документу, що засвідчує факт смерті.
• Документ, що підтверджує родині чи інші зв’язки між заявником та похованим (свідоцтво про шлюб, про народження…).
K) Для осіб, які планують відвідати військові та цивільні цвинтарі:
• Офіційний документ в оригіналі, що підтверджує існування та факт утримання могили, довідка з Червоного Хреста (оригінал і ксерокопія).
• Документ, що підтверджує родині чи інші зв’язки між заявником та похованим (свідоцтво про шлюб, про народження…).
Л) З метою лікування:
• Оригіналі від медичного закладу країни-члена ЄС із підтвердженням необхідності надання медичної допомоги у зазначеному закладі, інформацією щодо тривалості лікування та його орієнтовної вартості.
• Підтвердження наявності фінансового засобів для покриття вартості лікування.
M) для туристів:
• Виїзди, організовані туристичними фірмами: Ваучер чи лист від польської туристичної фірми, що підтверджують резервацію готелю та повинні містити наступну інформацію: термін резервації, прізвища та імена осіб, якими була зроблена резервація, адреса і телефон готелю, інформація про ціну здійсненої оплати. Резервація готелю повинна бути частково або повністю оплаченою (оригінал чи факс), план туристичної подорожі.
• Для індивідуальних туристів: Резервація готелю повинна бути частково або повністю оплаченою (оригінал чи факс) та повинна містити наступну інформацію: термін резервації, прізвища та імена осіб, якими була зроблена резервація, адреса і телефон готелю, інформація про ціну здійсненої оплати, план туристичної подорожі.
Н) для транзитних віз:
• Оригінал та копія дійсної візи держави слідування. У випадку відсутності необхідності в отриманні візи до держави слідування — документ, що підтверджує мету подорожі.
Загалом, вище вказані документи є достатніми для видання візи. Однак, консул на власний розсуд, може вимагати інші додаткові документи.
Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові має право запросити заявника на співбесіду.
Подання підроблених документів та з’ясування неправди може стати причиною заборони в’їзду громадянина України до країн Шенгенської зони.
Документи необхідні для отримання візи необхідно подавати в термін не швидше ніж за 3 місяці перед запланованою подорожжю.
Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові не приймає документи, направлені безпосередньо до консульства факсом, поштою та електронною поштою.

Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові запрошує подавати візові документи до Пункту Прийому Візових Анкет.

• Дніпропетровськ Катеринославський бульвар 2, БЦ «Босфор», 4 поверх, оф.424
• Донецьк вул. Артема 51 А, БЦ «Green Plaza», 7 поверх, оф.707

  • Харків вул. Червоношкільна набережна 18 А

 

телефон — +38 044 594 54 96, +38 032 235 17 76, +38 050 117 90 53

e-mail:  info_kiev@polandvisa-ukraine.com, feedback@polandvisa-ukraine.com

 

Більш докладна інформація знаходиться на веб-сторінці:

http://www.polandvisa-ukraine.com/

Увага !! В Пункті Прийому Візових Анкет візові анкети треба заповлювати від руки. Бланк візової анкети. Для подачі документів в Консульськом відділу Посольства РП в Україні необхідно здійснення реєстрації та заповнення візового формуляра через систему http://www.e-konsulat.gov.pl/